Zoeken
Winkelwagen 0
€ 0,00

Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in onze website. Als lid van de vereniging "sichererer und Seriöser Internetshopbetreiber e. V." is de bescherming van uw persoonlijke gegevens voor ons een grote zorg. Hieronder informeren wij u op transparante en begrijpelijke wijze, onder andere over de gegevensverzameling en de omvang ervan, over wat uw gegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft. Uw gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Persoonlijke informatie is elke vorm van informatie die gebruikt kan worden om u als persoon te identificeren.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Volgens de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke instantie een natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (namen, contactgegevens, enz.).

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Eigenaar Mario Augusto Pereira Ferreira Gomes

Carina Oliveira Gomes Unipessoal Lda
Rua Santiago 477 Areias,
4780-059 Santo Tirso
Portugal
[email protected]

2. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt op onze website?

2.1 Geautomatiseerde verzameling van gegevens:

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer, in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens zijn deels technisch noodzakelijk om u onze website te tonen. Het is niet samengevoegd met gegevens uit andere bronnen. De volgende gegevens worden verzameld:

De opgevraagde pagina's

Gebruikte browsertypes en -versies

Het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem

De website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze site.

De datum en tijd waarop de pagina werd geopend

De internetprovider van de toegang tot de computer

Het gebruikte internetprotocoladres (IP-adres)

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt om gegevens te verwerken in het geval van een rechtmatig belang. Ons legitiem belang in dit geval is het betrouwbaar en foutloos functioneren van onze website. Deze gegevens worden op geen enkele andere manier verwerkt.

2.2 Verzamelen van persoonsgegevens

2.2.1 Gegevensverzameling en -verwerking voor het openen van een klantenrekening en voor de uitvoering van het contract

Als u een klantenrekening op onze website opent, gebeurt dit vrijwillig. Registratie is geen voorwaarde voor het sluiten van een contract. De gegevens worden slechts tot het noodzakelijke minimum verzameld; de verplichte gegevens kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de desbetreffende gemarkeerde invoervelden. Het verwijderen van het klantenaccount is te allen tijde en kosteloos mogelijk. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Dit wordt vermeld onder punt 1 van dit privacybeleid.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u zich heeft geregistreerd of voor contractafhandeling. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel.

De verzamelde klantgegevens worden na het afsluiten van de bestelling, na beëindiging van de zakelijke relatie of na verwijdering van uw klantenaccount geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd, tenzij u akkoord gaat met het verdere gebruik van uw gegevens.

2.2.2 Gegevensverzameling en -verwerking bij gebruik van ons e-mailadres of onze contactfunctie

In het geval van e-mails of berichten via het contactformulier slaan wij uw gegevens op totdat de verwerking van uw bericht is voltooid. De verplichte gegevens in het masker van het contactformulier kunnen worden herkend aan de overeenkomstige gemarkeerde invoervelden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, na afloop van de behandeling worden uw gegevens gewist. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt om gegevens te verwerken in het geval van een rechtmatig belang. Ons legitiem belang in dit geval is het beantwoorden van uw bericht of het verwerken van uw verzoek.

2.2.3 Nieuwsbrieffunctie, gegevensverwerking en bezwaarmogelijkheid.

2.2.3.1 U heeft zich aangemeld voor onze nieuwsbrief:

Als u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens van het inschrijfformulier aan ons doorgegeven. De verplichte informatie kan worden herkend aan de overeenkomstige gemarkeerde invoervelden en is beperkt tot het vereiste minimum (e-mailadres). Voor de verwerking van uw gegevens wordt tijdens het registratieproces toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze verklaring van gegevensbescherming. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, maar uitsluitend gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven. De inschrijving op de nieuwsbrief (uw toestemming) kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst. Om uw toestemming in te trekken, bevat elke nieuwsbrief een link om u af te melden voor de nieuwsbrief, maar u kunt zich ook direct afmelden via onze website. Het verzoek om zich af te melden voor de nieuwsbrief kan natuurlijk ook rechtstreeks worden gericht aan de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Dit wordt vermeld onder punt 1 van dit privacybeleid. Na uitschrijving op de nieuwsbrief worden de gegevens gewist, tenzij u akkoord gaat met verder gebruik, of wij behouden ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken (zoals hieronder onder 2.2.3.2 wordt uitgelegd), wat wettelijk is toegestaan.

2.2.3.2 Wanneer we nieuwsbrieven naar onze bestaande klanten sturen

Als u goederen of diensten op onze website heeft gekocht en uw e-mailadres heeft achtergelaten, kan dit door ons worden gebruikt, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt, voor de verzending van een nieuwsbrief. In een dergelijk geval zal de nieuwsbrief alleen directe reclame sturen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons aanbod. De wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 UWG. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt om gegevens te verwerken in het geval van een rechtmatig belang. Ons legitiem belang in dit geval is om u gepersonaliseerde reclame te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel met het oog op de toekomst. Als u bezwaar wilt maken, neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Dit wordt vermeld onder punt 1 van dit privacybeleid.

2.3 Doorgeven van de gegevens aan derden voor de uitvoering van de overeenkomst

2.3.1 Doorgifte aan scheepvaartondernemingen in het algemeen en kredietinstellingen

Voor betalingstransacties en, indien nodig, voor de levering van goederen, geven wij persoonlijke gegevens door aan dienstverleners (derden) voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Als wij uw gegevens doorgeven aan een expediteur (zoals DHL, DPD, UPS Hermes of GLS), is de wettelijke basis hiervoor artikel 6, lid 1, onder b), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel.

Als wij uw betalingsgegevens doorgeven aan de kredietinstelling in opdracht, is de wettelijke basis hiervoor artikel 6, lid 1, onder b), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel.

2.3.2 Doorgeven van het e-mailadres en/of telefoonnummer aan verzendserviceproviders

U heeft de keuze om op onze website in te stemmen met de bekendmaking van uw e-mailadres en/of telefoonnummer om de geselecteerde verzendprovider in staat te stellen de levering aan te kondigen of met u te regelen. In het volgende zullen wij u informeren welke gegevens worden doorgegeven aan welke verladers en op basis van welke rechtssituatie dit gebeurt:

2.3.2.1 DHL

Als uw goederen door de DHL-zendingsdienst worden afgeleverd en u tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending van uw e-mailadres, dan wordt deze doorgestuurd naar DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland) om de levering aan te kondigen of de leveringsdatum te coördineren. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking. Als u niet akkoord gaat met de openbaarmaking van het e-mailadres, zal de levering plaatsvinden in overeenstemming met de voorwaarden van paragraaf 2.3.1 van dit Privacybeleid. Een aankondiging van de levering of een coördinatie van de leveringsdatum door DHL is dan niet mogelijk.

Een gegeven toestemming voor het gebruik van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (zie punt 1 van deze verklaring inzake gegevensbescherming) of rechtstreeks met de aanbieder van de vervoersdienst.

2.3.2.1 FedEx

Indien uw goederen door de verzendprovider FedEx worden geleverd en u tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd met het doorsturen van uw e-mailadres en/of telefoonnummer, wordt dit doorgestuurd naar FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach) om de levering aan te kondigen of de leveringsdatum overeen te komen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking. Als u niet akkoord gaat met de openbaarmaking van het e-mailadres, zal de levering plaatsvinden in overeenstemming met de voorwaarden van paragraaf 2.3.1 van dit Privacybeleid. Een aankondiging van de levering, of een coördinatie van de leveringsdatum, door FedEx is dan niet mogelijk.

Een gegeven toestemming voor het gebruik van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (zie punt 1 van deze verklaring inzake gegevensbescherming) of rechtstreeks met de aanbieder van de vervoersdienst.

2.3.3.3 Betalingsdienstaanbieders

Op onze website heeft u de keuze tussen verschillende betalingsdienstaanbieders. Hieronder informeren wij u welke gegevens worden doorgegeven en op welke rechtsgrond dit gebeurt:

2.3.3.3.4 PayPal/PayPal Plus

Als u voor deze betalingsdienstaanbieder kiest, worden de voor de betaling benodigde gegevens doorgegeven aan PayPal (PayPal Europe, S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt de gegevens te verwerken als u akkoord gaat met de verwerking en artikel 6, lid 1, onder b), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt de gegevens te verwerken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel. U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Als u kiest voor PayPal Plus-betaalmethoden met "creditcard", "factuur", "automatische incasso" of "PayPal-betaling in termijnen", behoudt PayPal zich het recht voor om kredietinformatie over u te verkrijgen. Een kredietwaardigheidsrapport kan scoringswaarden (= waarschijnlijkheidswaarden) bevatten. De zogenaamde scoringswaarden zijn gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Uw adresgegevens worden ook (maar niet uitsluitend) meegenomen in de berekening van de scorewaarden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), op grond waarvan gegevens kunnen worden verwerkt in geval van een rechtmatig belang. Het legitieme belang in dit geval is het vaststellen van uw identiteit of solvabiliteit.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. PayPal kan echter het recht behouden om persoonlijke gegevens te verwerken, te gebruiken en over te dragen indien nodig om PayPal in staat te stellen betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract, zoals vereist door de wet, of zoals vereist door een rechtbank of overheidsinstantie.

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens of ons op de hoogte wilt stellen van wijzigingen in de opgeslagen gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met PayPal. Meer informatie over het privacybeleid van PayPal vindt u ook op het volgende internetadres:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=- Trotsgeschenken

2.3.3.3.5 Heidelpay

Indien u voor deze betalingsdienstaanbieder kiest, worden de voor de betaling benodigde gegevens doorgestuurd naar Heidelpay (Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg).

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel. Indien nodig stuurt Heidelpay uw gegevens naar HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg, voor betaling. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van Heidelpay:

https://www.heidelpay.com/de/datenschutz/

2.3.3.3.6 Onmiddellijke betaling (Sofortüberweisung)

Indien u voor deze betalingsdienstaanbieder kiest, worden de betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan Sofort GmbH (Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München). Uw persoonlijke gegevens zijn voornaam, achternaam, adres, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en zo eventuele pogingen tot fraude te voorkomen. Daarnaast geeft u uw PIN en een TAN door aan Sofort GmbH, die deze gebruikt om in te loggen op uw bankrekening en een bankoverschrijving naar ons te doen. Na het inloggen door Sofort GmbH worden de rekeningomzet, de omvang van de rekening-courantkredietfaciliteit en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Na de overschrijving worden wij op de hoogte gebracht van de succesvolle betaling.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt de gegevens te verwerken als u akkoord gaat met de verwerking en artikel 6, lid 1, onder b), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt de gegevens te verwerken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele maatregel. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens of als u wijzigingen in de opgeslagen gegevens wilt doorgeven, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Sofort GmbH. Op het volgende internetadres ontvangt u meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Sofort GmbH, door het intrekken van de toestemming, de rechtmatigheid van de verwerking als gevolg van de toestemming totdat de intrekking niet meer van kracht is aangeraakt:
https://www.sofort.de/datenschutz.html of https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/

3. Wat zijn cookies en welke gegevens worden verwerkt?

3.1 Cookies die door onze website worden geplaatst

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker voor u te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld om de artikelen in uw winkelwagen of uw inloggegevens op te slaan en door te sturen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies", die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen en maken herkenning tijdens uw volgende paginabezoek mogelijk. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt om gegevens te verwerken in het geval van een rechtmatig belang. Onze gerechtvaardigde interesse in dit geval is om u een technisch foutloze en functioneel geoptimaliseerde website aan te bieden.

Als we andere cookies (bijvoorbeeld van partnerbedrijven of om uw surfgedrag te analyseren) op uw apparaat opslaan, zullen we u hieronder gedetailleerd informeren.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaan. U kunt ook de acceptatie van cookies in het algemeen uitsluiten of alleen in bepaalde gevallen accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies worden verwijderd na het sluiten van het browservenster. Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

3.2 Commentaarfuncties op onze website

Voor deze functie worden uw commentaar, (indien opgegeven) uw gebruikersnaam (nickname), het tijdstip van het maken van uw commentaar, uw IP-adres en uw e-mailadres opgeslagen. Uw gegevens worden opgeslagen totdat de inhoud waarop u commentaar hebt gegeven volledig is verwijderd (of om wettelijke redenen moest worden verwijderd). Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen die door derden als onwettig worden beschouwd, te verwijderen.

De wettelijke basis voor de opslag en verwerking van uw commentaar, de gebruikersnaam en het tijdstip van het maken van het commentaar is art. 6, lid 1, onder a), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken als u ons daarvoor toestemming geeft. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw IP-adres en uw e-mailadres is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), die ons in staat stelt de gegevens te verwerken in geval van een gerechtvaardigd belang. Ons legitiem belang in deze zaak is dat wij in staat zijn om tegen u op te treden in geval van inbreuk op rechten zoals beledigingen of propaganda. We hebben het e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als uw opmerking door een derde partij illegaal wordt bevonden.

3.3 Webanalyse/marketing

3.3.1 Google Analytics

Wij gebruiken de analysetool Google Analytics op onze website. Aanbieder van deze analysetool is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Deze analysegegevens worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), dat ons in staat stelt om gegevens te verwerken in het geval van een rechtmatig belang. Onze gerechtvaardigde interesse in dit geval is het analyseren van het gebruikersgedrag om ons aanbod en onze reclame te optimaliseren.

Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen. Door de IP-anonimisering in te schakelen, verkort Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, alvorens het naar de Verenigde Staten te verzenden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Het IP-adres dat uw internetbrowser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen er echter uitdrukkelijk op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken en de daar aangeboden tool te downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de onderstaande link te klikken, die een opt-out-cookie plaatst die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij een toekomstig bezoek aan deze website: Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u ook op het volgende internetadres:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=- Trotsgeschenken

3.4 Social Media/Plugins

Niet door ons gebruikt.

4. Hoe wordt er een back-up van de gegevens gemaakt?

De overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitsluitend versleuteld via een SSL- of TLS-verbinding. Dit geldt zowel voor berichten via onze contactfunctie als voor gegevens met betrekking tot uw bestelling en betalingstransacties. Door middel van encryptie kunnen uw gevoelige persoonlijke gegevens niet worden onderschept en bekeken door onbevoegde derden. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser begint met "https://" (en het slotsymbool in de browserregel).

De in de systemen van onze website opgeslagen gegevens zijn door middel van wachtwoorden beschermd en zijn niet toegankelijk voor onbevoegde derden.

De overdracht van gegevens via het internet, bijvoorbeeld bij het verzenden van een e-mail, is niet 100% veilig en kan in sommige gevallen veiligheidslacunes vertonen.

5.Hoe lang worden de persoonlijke gegevens opgeslagen?

Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens opslaan, is afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijnen onder het handels- en belastingrecht zijn 10 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld. Na het verstrijken van de termijnen worden de gegevens regelmatig gewist, tenzij ze nog steeds noodzakelijk zijn voor het initiëren of uitvoeren van het contract of wij een legitiem belang hebben bij het voortzetten van de opslag.

6. Welke rechten heeft u ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking?

Hieronder vindt u een overzicht van de rechten die u heeft op grond van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) ten opzichte van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. De verantwoordelijke persoon wordt genoemd onder punt 1 van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u persoonlijke gegevens verwerkt, wordt u "getroffen" in de zin van de basisregeling gegevensbescherming (DSGVO).

6.1 Uw recht op informatie op grond van artikel 15 van de DSGVO-basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO)

U kunt bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking informatie opvragen over de vraag of u persoonlijke gegevens verwerkt. In het geval van een dergelijke verwerking kunt u ook informatie opvragen over de volgende informatie:

6.1.1.1 de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt;

6.1.2. de categorieën verwerkte persoonsgegevens;

6.1.3 de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;

6.1.4 de geplande bewaartermijn van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien geen specifieke informatie beschikbaar is, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;

6.1.5 Er bestaat een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

6.1.6 het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit (de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar wij gevestigd zijn, is verantwoordelijk - adressen en links vindt u hier);

6.1.7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene (d.w.z. u) worden verzameld;

6.1.8 het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DSGVO en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gebracht van de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 van de basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO) in verband met de overdracht.

6.2 Uw recht op correctie op grond van artikel 16 van de basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO)

U hebt het recht te eisen dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens de gegevens onmiddellijk corrigeert en/of aanvult indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

6.3 Uw recht op verwijdering op grond van artikel 17 van de basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO)

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te verwijderen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om de persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

6.3.1 Schrappingsverplichting

6.3.1.1.1 De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

6.3.1.2 U herroept uw toestemming waarop de verwerking krachtens art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a of art. 9 lid 2 sub a is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

6.3.1.3 U maakt bezwaar tegen de verwerking van de gegevens overeenkomstig artikel 21 lid 1 DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 DSGVO.

6.3.1.4 De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

6.3.1.5. De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

6.3.1.6 De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1 DSGVO.

6.3.2 Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, deze openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig artikel 17, lid 1 DSGVO te verwijderen, neemt hij passende maatregelen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

6.3.3 Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is.

6.3.3.3.1 de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;

6.3.3.3.2. een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

6.3.3.3.3 om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO;

6.3.3.3.4 voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1 DSGVO, voor zover de in afdeling a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking ervan vermoedelijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, of

6.3.3.3.5 om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

6.4 Uw recht om de verwerking te beperken op grond van artikel 18 van de basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO) Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

6.4.1. indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

6.4.2 de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;

6.4.3 de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of

6.4.4.4 als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 DSGVO en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, niet worden verwerkt zonder uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de verwerkingsrestrictie is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

6.5 Uw recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 van de basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO)

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht op correctie, annulering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de verantwoordelijke voor de verwerking, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie, annulering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Zij hebben ten opzichte van de verantwoordelijke persoon het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

6.6 Uw recht op de overdracht van gegevens op grond van artikel 20 van de basisbeschikking gegevensbescherming (DSGVO)

Zij hebben het recht om de hen betreffende persoonsgegevens die zij aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebben verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat en zij hebben het recht om deze gegevens zonder belemmering door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke mee te delen, op voorwaarde dat

6.6.1 de verwerking is gebaseerd op een toestemming op grond van artikel 6 lid 1 letter a of artikel 9 lid 2 letter a of op een contract op grond van artikel 6 lid 1 letter b en

6.6.2. De verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdracht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Dit recht op doorgifte van gegevens is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op doorgifte van gegevens mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.

6.7 Uw recht op herroeping van de verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

6.8 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht om niet onderworpen te zijn aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen, die enige juridische gevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet indien het besluit

6.8.1 is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,

6.8.2 is toegestaan door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke persoon ressorteert, en die wetgeving bevat adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; of

6.8.3 met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, onder a of g DSGVO van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in 6.8.1 en 6.8.3 genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke voor de verwerking redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

6.9 Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van vermoedelijke inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

6.10 RECHT VAN BEZWAAR

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde en met het oog op de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f DSGVO; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zal deze niet langer verwerken, tenzij hij dwingende redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden, uit te oefenen of rechtsvorderingen te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens over u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG - uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties